Factura electrònica

La Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya preveu el foment de la factura electrònica en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya. I la Llei Estatal 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, regula l'obligació de presentació de factura electrònica a les Administracions Públiques a partir del 15 de gener de 2015.

Per tant, cal generar i lliurar la factura segons el format que està vinculat al servei e.FACT del Consorci dAdministració Oberta de Catalunya (AOC), en la seva condició de Punt General d’Entrada de Factures Electròniques del sector públic de Catalunya (https://efact.aoc.cat/bustia/home.htm), mitjançant gestors que facin factures electròniques.

Dades fiscals de l’entitat:
FUNDACIÓ MEDITERRÀNIA, FIRA D’ESPECTACLES D’ARREL TRADICIONAL
NIF G64329378
C/ de l’Arquitecte Oms, 5
08242 MANRESA

Codis DIR3:
Oficina comptable: A09006497
Òrgan gestor: A09006497
Unitat tramitadora: A09006497

Codi expedient:
Contactar amb l’administració de la Fira.

Per consultes relacionades amb el contingut de la factura contacteu amb l’administració de la Fira, al 938753588 i/o per a qualsevol aclariment, no dubteu a consultar a l’Oficina d’impuls a la factura electrònica mitjançant el següent enllaç: https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=6&set-locale=ca_ES