Fira Mediterrània cedeix material audiovisual a la Biblioteca Cal Gallifa de Sant Joan de Vilatorrada

La Fundació i  la Biblioteca signen un conveni per posar a la disposició pública els fons

La Fundació i  la Biblioteca signen un conveni per posar a la disposició pública els fons

La Fundació Fira Mediterrània de Manresa i la Biblioteca Cal Gallifa de Sant Joan de Vilatorrada han signat un conveni per a la cessió del fons documental de la Fira Mediterrània de Manresa. Concretament la Fira Mediterrània ha cedit a l’equipament de Sant Joan el material audiovisual corresponent a les propostes artístiques rebudes al 1998 i des de l’any 2001 fins al 2010, que encara restaven a les oficines del mercat manresà. La cessió s’ha dut a terme en un règim de comodat, és a dir, que tot i que el fons continuarà sent propietat de la Fira, se cedeix perquè pugui ser consultable per tothom. L’acció de la Fira Mediterrània respon a la voluntat de fer accessible aquest material, d’interès públic, al conjunt de la població. La Biblioteca santjoanenca, en reconeix el valor històric i documental i n’ha acceptat la cessió per gestionar-ne la seva preservació i difusió, segons criteris bibliogràfics, a partir d’ara.

Com a dipositària del fons documental de la Fira, la Biblioteca Cal Gallifa s’encarregarà de mantenir el fons documental en les condicions de seguretat i conservació que garanteixin la seva preservació. L’organitzarà i elaborarà els instruments de descripció per facilitar-ne la consulta i difusió, dels quals en passarà una còpia a la Fundació. En cas que l’equipament no pugui incorporar part del fons cedit per les característiques intrínseques a aquest, el podrà redistribuir a altres serveis i/o entitats locals sense ànim de lucre. La Biblioteca tindrà autorització per difondre les imatges digitals amb finalitats culturals i en un entorn web. En cas que un usuari de la Biblioteca vulgui una reproducció de part de la documentació cedida, caldrà una autorització prèvia, per escrit, de la Fundació Fira Mediterrània de Manresa. En tots dos casos, caldrà respectar els possibles drets d’explotació i de propietat intel·lectual que puguin estar en possessió de terceres persones.

Antecedents

No és la primera vegada que la Fundació tanca un acord d’aquestes característiques. Al 2011 ja havia signat un conveni de col·laboració amb l’Arxiu Comarcal del Bages, en aquell cas  per a la cessió de la seva documentació administrativa també en règim de comodat. Restava pendent el bloc audiovisual que té unes altres característiques diferents.

La Biblioteca de Sant Joan de Vilatorrada va ser inaugurada el 23 de juny de 1972 i l’any 2003 es va traslladar a la primera planta de l’edifici de l’antiga fàbrica tèxtil Cal Gallifa. La Biblioteca és propietat de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, que la gestiona en conveni amb la Diputació de Barcelona i forma part de la Xarxa de Biblioteques Municipals. La Biblioteca Cal Gallifa disposa d’un fons documental que es renova constantment, és de lliure consulta i la majoria de documents es poden emportar en préstec.

La Fundació Fira Mediterrània de Manresa és la responsable d’organitzar anualment la Fira Mediterrània, que enguany celebrarà la 16a edició del 7 al 10 de novembre de 2013.

Biblioteca_Cal_Gallifa.jpg

La Biblioteca està ubicada a l'antiga fàbrica tèxtil Cal Gallifa