La Fira Mediterrània compensa les seves emissions de CO2 col·laborant amb un projecte d’energia eòlica

La Fira està treballant per integrar l’Agenda 2030 en el seu esdeveniment i contribuir a l’assoliment dels ODS, creant un espai de connexió entre la cultura i el desenvolupament sostenible

La Fira va calcular la petjada de carboni generada durant la darrera edició per poder compensar les emissions que no va poder minimitzar
 
La Fira està treballant per integrar l’Agenda 2030 en el seu esdeveniment i contribuir a l’assoliment dels ODS, creant un espai de connexió entre la cultura i el desenvolupament sostenible

Durant la darrera edició, la Fira Mediterrània de Manresa va calcular les emissions de diòxid de carboni que genera la seva activitat i va compensar les emissions que no es van poder minimitzar, amb l’objectiu de contribuir a la reducció de gasos d’efecte hivernacle. La Fira ha comptat amb l’ajuda d’Anthesis Lavola, una empresa especialitzada en activar la sostenibilitat de les organitzacions, amb seu a Catalunya, entre altres zones del món. El projecte triat per compensar les emissions, inclòs a la cartera Clean CO2 (marca de gestió i compensació de carboni d’Anthesis Lavola) és un projecte d’energia eòlica que es duu a terme a Turquia, a l’Edincik Wind Power Plant. Aquesta acció s’emmarca en el compromís de la Fira amb l’entorn. Com a garantia de la compensació d’emissions efectuada, la Fira ha rebut el Certificat Clean CO2, que n’acredita la compensació de les emissions generades durant la darrera edició.
 
Projecte d’energia eòlica

Després de dur a terme l’estudi, Anthesis Lavola va calcular que la 24a Fira Mediterrània va generar 67 tones de diòxid de carboni. Per tal de compensar aquestes emissions, la Fira ha adquirit crèdits d’un projecte eòlic ubicat a Turquia.
 
La planta d'energia eòlica Edincik és un parc eòlic de 56,4 megawatts situat a la costa sud de la Mar de Màrmara (Turquia). L'electricitat generada es lliura a la xarxa elèctrica nacional, evitant així la generació d'electricitat a partir de l'ús de fonts de combustibles fòssils com el carbó. A més de la reducció d'emissions de gasos amb efecte hivernacle, el projecte també contribueix al desenvolupament social i econòmic a través de l'educació, el sanejament, la creació d'ocupació, la transferència de tecnologia i la millora de la producció agrícola. Per tot plegat, contribueix als següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): ODS 7: Generació d’energia neta i assequible; ODS 8: Treball digne i creixement econòmic; ODS 12: Consum i producció responsables; ODS 13: Acció climàtica i ODS 15: Vida terrestre.
 
D’on provenen els gasos amb efecte d’hivernacle que genera la Fira

Les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que produeix la Fira provenen principalment (en un 60%) dels desplaçaments de professionals, periodistes i artistes. El 51% s’han desplaçat fins a Manresa per carretera en transport privat, un 37% han utilitzat l’avió i només l’11% s’ha desplaçat amb transport públic. El 21% de les emissions s’han generat pel consum d’energia (electricitat i gasoil C per als equipaments i generadors que abasteixen els espais on es duen a terme les activitats programades). Les pernoctacions i dietes dels artistes actuants i els professionals acreditats generen un 15% d’emissions. Mentre que els materials de promoció i difusió com banderoles, graelles amb la programació i bosses de marxandatge (entre d’altres) generen el 4% de les emissions.
 
Altres accions per incentivar la sostenibilitat
 
Fira Mediterrània de Manresa és conscient que els propòsits en termes de sostenibilitat són més necessaris que mai. Aquesta acció s’emmarca en els esforços que està duent a terme per integrar l’Agenda 2030 en l’esdeveniment i contribuir a l’assoliment dels ODS creant un espai de connexió entre la cultura i el desenvolupament sostenible, més enllà de l’emergència climàtica i la sostenibilitat ambiental.
 
Amb aquest objectiu, des del 2019 la programació artística de Fira Mediterrània posa damunt la taula cada any un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030. El 2019 va reflexionar sobre qüestions de gènere, el 2020 sobre la sostenibilitat cultural, i aquest passat 2021 sobre la relació indissociable entre la cultura i l’educació, essent una part destacada de les activitats de les Jornades Professionals i també de les propostes emmarcades en la programació de Firaescoles.
 
Amb el seu compromís amb l’entorn, Fira Mediterrània aplica altres mesures per tal de poder assolir una gestió el màxim de sostenible i respectuosa. Així, fomenta la mobilitat sostenible de professionals, artistes i del públic assistent; ha reduït el volum de materials editat impresos, potencia l’ús de materials reciclats, reutilitzables i el mínim contaminants; incentiva el reciclatge entre els paradistes participants; treballa amb proveïdors de proximitat, sempre que és possible; avalua el nivell de satisfacció dels usuaris a nivell de sostenibilitat; té en compte els reptes de la societat a l’hora de configurar la programació artística, i fomenta l’accessibilitat i inclusió amb incentius per facilitar l’accés cultural a col·lectius en risc d’exclusió i treballant per aconseguir una web 100% accessible.