‘La viola d’or’ d’Enric Morera, colofó de la Fira Mediterrània