Deu grups musicals d'arrel seran presents en dos mercats internacionals a Escòcia i Alemanya