El Kursaal escolta els èxits de l'era daurada del Paral·lel