Els professionals demanen que la Fira Mediterrània els generi més feina