Kiko Veneno es reinventa amb la complicitat de l'Orquestra cordes del món