La Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona edita dos nous discos