La Fira Mediterrània amagava una sorpresa: DakhaBrakha