La Fira Mediterrània arrancará en octubre con Kulbik Dance y la Cobla de Sant Jordi