La Fira Mediterrània calienta motores para mostrar la "máxima vanguardia" de artes populares