La imatge de la Mediterrània esdevindrà art efímer