La Mediterrània celebrarà la majoria d'edat amb l'estrena del Club Mecenes