La Mediterrània eixampla horitzons a França, Algèria, Portugal i València