La Mediterrània posa la taverna rera el Casino i deixa lliure Sant Domènec