La Universitat de Venècia estudia la Fira Mediterrània de Manresa en una tesi