Les illes Balears i Occitània seran molt presents a la Mediterrània