Les múltiples capes del mite de l'ànima errant del comte Arnau