Un cadàver exquisit, l’experimentació col·lectiva a la Fira Mediterrània