Wanda Pitrowska vol convèncer de les arrels catalanes de la música